Rent a car Time je promijenio adresu. Nova adresa je Mula Mustafe Bašeskije 63, Baščaršija. Brojevi telefona ostaju isti. Posjetite nas na novoj adresi !

Share this post on: